here's everything we know.

Download documents from our research – learn about applying inclusion in school, get inspired and access pretty much everything we have found out in our research.

Suport de curs educatie incluziva

training material for teachers, in Romanian.

PDF English

Final Research Report

Overall research report on the project from our schools in Argentina, Mexico, Romania and Slovakia.

PDF English

Second Phase - Overall Research Report

Overall report on our second phase - finding out how to include a child directly in a classroom.

PDF English

CVEK_priklady_dobrej_praxe (in SK)

Short publication summarising case studies in Slovakia and best practices from these schools. Publikácia v slovenčine.

PDF English

Inclusion in School No 3 Argentina

Inclusion inside the classroom in School No.3, Villa Lugano, Argentina

PDF English

Inclusion in San Pedro School

Inclusion in the classroom in San Pedro School, Monterrey, Mexico

PDF English

SanPedro_School_Mexico

Case study of a school in Mexico.

PDF English

Monterrey_School_Mexico

Case study of a school in Mexico.

PDF English

Apodaca_School_Mexico

Case study of a school in Mexico.

PDF English

Second phase report_Argentina

inclusion in the classroom - Argentina

PDF English

Slovenske_pripadove_studie

3 školy na Slovensku, ktoré sú na ceste k inklúzii.

PDF English

Second phase report_FRCCF_Romania

case study on inclusion in practice

PDF English

Study Case Nr. 4 L. Rebreanu School_

Case study of a school in Romania

PDF English

Studiu de caz nr. 4 Scoala Rebreanu

Studiu de caz al unei școli din România

PDF English

Culciu Mare_RO

Studiu de caz al unei școli din România

PDF English

Culciu Mare middle school_EN

Case study of a school in Romania

PDF English

Case Study Horea_RO

Studiu de caz al unei școli din România

PDF English

Case Study Horea_EN

Case study of a school in Romania

PDF English

Case Study Carei_RO

Studiu de caz al unei școli din România

PDF English

Case study Carei_EN

Case study of a school in Romania

PDF English

Slovakia Final 1st Report

Final report of our case studies with methodology

PDF English

Romania Final 1st Report

Final report of our case studies with methodology

PDF English

Mexico Final 1st Report

Final report of our case studies with methodology

PDF English

Argentina Final 1st Report

Final report of our case studies with methodology

PDF English

Slovakia_second phase_Poprad

Second phase research in Friendly School, Poprad with practical information on everyday inclusion.

PDF English

Gral Guemes_Buenos Aires_ESP

estudio de caso de una escuela de Buenos Aires

PDF English

Dr Levene_Buenos Aires_ESP

estudio de caso de una escuela de Buenos Aires

PDF English

Cristóbal Colón_Buenos Aires_ESP

estudio de caso de una escuela de Buenos Aires

PDF English

Gral Guemes_Buenos Aires

case study of an Argentinian school aiming for inclusive education

PDF English

Dr Levene_Buenos Aires

case study of an Argentinian school aiming for inclusive education

PDF English

Cristobal Colón_Buenos Aires

case study of an Argentinian school aiming for inclusive education

PDF English

UNICEF_Salamanca Principles

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994) are documents representing a worldwide consensus on future directions for special needs education, promoting integration, participation and inclusion.

PDF English

UNICEF_Right of Children with Disabilities to Education

The Right of Children With Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education is cation: A Rights-Based Approach to Inclusive Education proposes a conceptual framework on the very specific issues that affect the inclusion of children with disabilities in Central Eastern Europe and Commonwealth of Independent States (CEECIS), using a human rights approach to inclusive education.

PDF English

UNICEF_Educatia Incluziva in Gradinite

Această lucrare este editată în cadrul unui proiect derulat în 2011 de către Asociația RENINCO. materialele se referă la procesul de schimbare necesar pentru o reformă reală în politicile și practivcile educaționale din grădiniță.

PDF English

UNESCO_ Inclusing the Excluded_Romania

The paper provides information about legal and regulatory changes, together with the educational policy developments favourable to inclusive practices (e.g. curriculum design, or institutional adequacy).

PDF English

Raport cu privire la situatia educatiei incluzive in Romania

The paper provides information about legal and regulatory changes, together with the educational policy developments favourable to inclusive practices (e.g. curriculum design, institutional adequacy).

PDF English

Practici şcolare incluzive

Proiectul Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi.

PDF English

Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education

This paper seeks to map out inclusive approaches in education as a strategy to achieve the goal of education for all. It aims to construct a coherent conceptual and contextual policy framework in order to provide access and quality in education.

PDF English

OECD_Synthesis Report Romania

Această lucrare oferă rapoarte privind politicile în domeniul educaţiei copiilor cu nevoi speciale din Bosnia-Heţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România şi Serbia. Aceste rapoarte sunt o parte a raportului OECD de Revizuire a Politicilor Naţionale în domeniul Educaţiei din ţările din SE Europei.

PDF English

INEE_La Educacion Poblaciones Vulnerables

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - La Educación Para Poblaciones En Contextos Vulnerables, Informe Anual 2007

PDF English

INEE_Derecho Educacion Calidad

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - El Derecho A Una Educación De Calidad, Informe 2014.

PDF English

Ghid pentru educaţia incluzivă în învăţământul primar şi secundar Moldova

Acest ghid este elaborat în cadrul proiectuli ”Acces egal la educație” oferind cunosștințe despre metodologia educaţiei incluzive și oferă exemple de bune practici/activităţi în domeniul incluziunii şi situaţii de reflecţie profesională.

PDF English

Ghid pentru cadre şcolare de sprijin Reninco

Acest ghid este destinat atât cadrelor didactice de sprijin/ itinerante cât și cadrelor didactice (CD) de la clasele care integrează copiii cu dizabilități, aducânde clarificări necesare în legătură cu problematica integrării acestor copii și propune moda.

PDF English

Fişă de Autoevaluare a Gradului de Incluziune şcolară

Fişa de autoevaluare a gradului de incluziune şcolarâ (conf. OMECT nr. 1540 din 2007 privind interzicerea segregării copiilor romi).

PDF English

Ethnic Differences in Education

EDUMIGROM research project aiming to study how ethnic differences in education contribute to the diverging future prospects of minority ethnic youth and their peers in multiethnic urban settings.

PDF English

CVEK_Skola pre vsetkych

Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom prináša výskumné zistenia o podobe opatrení na zlepšenie vzdelávania rómskych detí na základe kvalitatívneho výskumu v slovenských školách.

PDF English

CVEK_ O krok blizsie k inkluzii

Zbierka expertných článkov a praktických skúseností o možnostiach zavádzania inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Diskutuje o bariérach a možnostiach inkluzívneho vzdelávania na viacerých úrovňach: štátnej politiky a legislatívy, financovania vzdelávania, fungovanie podporných inštitúcií, proces diagnostiky a pedagogických stratégií a metodiky v triedach.

PDF English

Construccion de Ciudadania en Las Americas

Construccion de Ciudadania en Las Americas - Educación y pensamiento crítico para la construcción de ciudadanía: Una apuesta al fortalecimiento democrático en las Américas.

PDF English

Cluj 2020 – Oraș Incluziv

Cluj 2020 - Inclusive Town este un document strategic pentru municipiul Cluj.

PDF English

A Guide for Inclusive Education Practice

The project Inclusive education – from practice to policy was initiated with the aim of bringing the issue of comprehensive and essential reforms of the education system back to the political agenda.

PDF English

SFE TIPS AND TRICKS FOR TEACHERS

project data: practical tips for techers adressing needs of children with various forms of disabilities

PDF English

SFE PRACTICES THAT INCREASE FAILURE

project data: educational practices that increase failure of children at school

PDF English

SFE MEASUREMENT OF INCLUSION

project data: how to measure inclusion? an indicator system for inclusion

PDF English

SFE INSTRUMENTS FOR INCLUSION

project data: methods, structures and policies that build inclusive schools

PDF English

SFE DEFINITION OF INCLUSION

project data: what does inclusion mean?

PDF English

Slovakia_case studies_Poprad, Smolenice and Krasna Horka

PDF English

Get updates about inclusive education to your email inbox.